Pal

Pal

rebranding
2018

λογότυπο και
επανασχεδιασμός
2018

The PAL logo followed the company for more than thirty years, indicating all its products, actions and activities. In 2018, we were asked to redesign the logo in the context of general brand renewal.

Το λογότυπο PAL ακολούθησε την εταιρεία πάνω από τριάντα χρόνια, σηματοδοτώντας όλα της τα προϊόντα, τις ενέργειες και τις δραστηριότητες. Το 2018 μας ζητήθηκε να επανασχεδιάσουμε το λογότυπο στη λογική της γενικότερης ανανέωσης του  brand.

The final proposal is a purely typographical solution.

Η τελική πρόταση αποτελεί μια καθαρά τυπογραφική λύση.

Our brief was to focus on the alignment with the new corporate font, legibility enhancement, brand consistency and a more consumer-friendly approach that will go hand in hand with the marketing approach for the years to come.

Τα σημεία που στοχεύσαμε ήταν η τυπογραφική εναρμόνιση με τη νέα εταιρική γραμματοσειρά, η μεγαλύτερη αναγνωσιμότητα, η συνέχεια της εταιρείας και η πιο φιλική προς τον καταναλωτή προσέγγιση.  

granite series

σειρά granite

product identity
2015

ταυτότητα προϊόντος
2015

PAL is one of our long term clients and a pioneer in the Greek kitchenware market. Over the years, we have managed to design various graphics applications for the brand, ranging from cookware packaging to products catalogue, and even full website construction.

Η PAL είναι μια εταιρεία από τους διαχρονικούς πελάτες μας, καινοτόμος στην ελληνική αγορά οικιακών σκευών. Έχουμε καταφέρει να σχεδιάσουμε διάφορες εφαρμογές για την συγκεκριμένη μάρκα. Από συσκευασίες σκευών μέχρι προϊοντικούς καταλόγους μέχρι και ολική κατασκευή της ιστοσελίδας, οι εφαρμογές μας ανά τα χρόνια έχουν καλύψει κάθε ανάγκη που έχει προκύψει.

The Granite Series is a product range of the PAL brand regarding top quality cookware equipment. With its state of the art, design, and unparalleled durability, it is certainly one of the top lines in the Greek kitchenware market. We wanted to design a dedicated and special sleeve for this particular range in order to enhance this already beautiful product.

Η σειρά Granite είναι μια από τις προϊοντικές σειρές της μάρκας PAL, που προσφέρει υψηλής ποιότητας οικιακό εξοπλισμό. Με εξαιρετικό σχεδιασμό και απαράμιλλη ανθεκτικότητα, σίγουρα είναι μια από τις κορυφαίες σειρές σκευών στην ελληνική αγορά. Θέλαμε να σχεδιάσουμε ένα ειδικό και ξεχωριστό sleeve για την συγκεκριμένη σειρά με σκοπό να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο την αισθητική του προϊόντος.

cookware and packaging
websites
2016-2017

σχεδιασμός websites σκευών μαγειρικής και συσκευασίας
2016-2017

The PAL industry is currently divided in two major sections. Kitchenware development and packaging division. For these two sections we wanted to design two separate websites that share the same aesthetics as well as common functionality elements like database, product filters, etc.

Η βιομηχανία PAL χωρίζεται σε δύο βασικές δραστηριότητες. Την παραγωγή σκευών μαγειρικής και το τμήμα συσκευασίας. Για τους δύο αυτούς τομείς έπρεπε να φτιάξουμε δύο ξεχωριστά site τα οποία, εκτός από κοινό σχεδιασμό, να έχουν και κοινά τεχνολογικά χαρακτηριστικά όπως βάση δεδομένων, φίλτρα προϊόντος κλπ.

The process included many steps of understanding the product line-up, specifications and unique features. Αlong with the website design we undertook the task of photo shooting all products. We aimed at showcasing all industry products in a common and accurate way. 

Η διαδικασία περιελάμβανε πολλά στάδια κατανόησης της σειράς προϊόντων, των προδιαγραφών, και των ιδιαίτερων σε κάθε περίπτωση χαρακτηριστικών. Μαζί με τον σχεδιασμό της ιστοσελίδας αναλάβαμε το έργο της φωτογράφησης όλων των προϊόντων. Στόχος μας να παρουσιάσουμε όλα τα προϊόντα της βιομηχανίας με έναν κοινό και λεπτομερή τρόπο.

In conclusion, we are proud of creating the two PAL websites; by aiming for in-depth comprehension of both facilities, we achieved a major upgrade of the whole corporate image by global market standards.

Συμπερασματικά, είμαστε περήφανοι για τη δημιουργία των δύο ιστοσελίδων για την PAL, αφού εμβαθύνοντας στην κατανόηση των δραστηριοτήτων, συμβάλαμε στην αναβάθμιση της εταιρικής εικόνας της εταιρείας σε διεθνή standards.

corporate brochure
2016

εταιρικό έντυπο
2016

PAL’s corporate brochure was a tricky task indeed. It featured a rather straightforward brief but with a small twist. PAL’s aim was to have a cohesive corporate brochure which, at the same time, would be easily detachable so it could be divided into categories. 

Η εταιρική μπροσούρα της PAL ήταν ένα πολύπλοκο project. Το brief ήταν αρκετά ξεκάθαρο αλλά με μια μικρή μεταστροφή. Η PAL ήθελε μια ενιαία αισθητικά μπροσούρα που ταυτόχρονα όμως θα ήταν εύκολα αποδομήσιμη και θα μπορούσε να χωρίζεται σε κατηγορίες ώστε κάθε φορά να προσαρμόζεται σε έναν ξεχωριστό τύπο πελάτη. 

So we came up with this idea of the rubber band and the tailor-made spine, and the result was quite special and has the contemporary aura that best describes PAL as a brand.

Σκεφτήκαμε λοιπόν αυτή την ξεχωριστή ιδέα με το λάστιχο και την ειδική ράχη, που δίνει ένα εξαιρετικό αποτέλεσμα με ειδικό χαρακτήρα αλλά και μια σύγχρονη αύρα που περιγράφει αρκετά καλά την PAL ως εταιρεία.

privacy policy and terms of use

Brand.new design agency (brand.new) provides this website, brandnew.com.gr, for informational and showcase purposes. By accessing the website, you accept these Terms and Conditions of use and Privacy Policy, as may be amended from time to time, without limitation or qualification. If you do not wish to be bound by these Terms and Conditions, please refrain from further use of the website. All Content is Protected by Copyright Laws. Images, text, software, documentation, electronic text and image files, audio and video files and clips, and other materials on the Website are protected by copyright laws and may be covered by other restrictions as well. brand.new retains all rights it may hold, including copyright, in data, image, text, and any other information contained in these files. Copyrights and other proprietary rights in the material on the Website may also subsist in individuals and entities other than, and in addition to, brand.new. Brand.new expressly prohibits the copying of any protected materials on the Website. Commercial Use is Restricted Unauthorized publication or exploitation of brand.new’s files is specifically prohibited. Anyone wishing to use any of these files or images for commercial use, publication, or any other purpose must request and receive prior written permission. All requests to reproduce content from the Website should be made withi info@brandnew.com.gr or call 210.321.4.123 Reservation of Rights All rights not expressly granted by brand.new herein are specifically and completely reserved. Nothing on the Website or in these Terms and Conditions grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use any content or property of any third party, or may be construed to mean that tbrand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party.

Trademarks
“Brand.new” is a registered trademark of Mentzos Konstantinos (the “brand.new Trademark”). You may not use the brand.new Trademark without brand.new’s prior, written permission in each case. The names, titles, trademarks, service marks, and logos of third parties on the Website from time to time are registered and unregistered marks of those third parties; you may not use these trademarks without prior, written permission of their respective owners. You acknowledge and agree that nothing on the Website grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use the brand.new Trademark or may be construed to mean that brand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party trademark owner. Protection of Privacy brand.new is committed to protecting the privacy of its Website visitors in accordance with applicable laws and regulations. brand.new collects and stores aggregated, anonymized or pseudonymized information about your activity on and interaction with the Website, such as your IP address, the type of device or browser you use, and your actions on the Website. brand.new uses the information it collects for the following purposes: To track and analyze use of the Website so brand.new can provide users with the best experience possible. Brand.new will indefinitely retain the aggregated, anonymized or pseudonymized information brand.new collects from you to protect the safety and security of the Website, improve the Website, or comply with legal obligations. You will always have the opportunity to unsubscribe from future Newsletter correspondence. Brand.new may share the information with certain trusted third-party services to help provide, improve, promote, or protect the Website. When brand.new shares information with third-party services that support its delivery of the Newsletter, brand.new requires that they use your information only for the purposes brand.new has authorized, and that they protect your information at least to the same standards brand.new does. brand.new may also share information that has been aggregated and anonymized in a way so it does not directly identify you. brand.new may include links to other websites or services whose privacy practices may differ from brand.new’s. When you use a link to an external website or service, the privacy policy and data processing disclosures for that website or service governs. Links to Third-Party Websites brand.new has not reviewed all the websites or services linked to or from the Website. brand.new provides these links as a convenience and linking to any third-party websites or services is at the user’s own risk. A link does not imply endorsement or affiliation with the linked website by brand.new. DISCLAIMER BRAND.NEW PROVIDES THE WEBSITE ON AN “AS IS” BASIS. YOUR USE OF THE WEBSITE OR ITS CONTENTS, IS AT YOUR OWN RISK. BRAND.NEW DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COPYRIGHT OR TRADEMARK OWNERSHIP AND/OR NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHTS OR OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY RIGHTS. BRAND.NEW DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE WILL PROVIDE CONTINUOUS, PROMPT, SECURE, OR ERROR-FREE SERVICE. BRAND.NEW MAKES REASONABLE, ONGOING EFFORTS TO REVISE AND UPDATE THE WEBSITE, BUT ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, INCLUDING THE INACCURACY OF CONTENT, OR FOR ANY DAMAGES OR LOSSES THAT YOU OR ANY THIRD PARTY MAY INCUR AS A RESULT OF THE UNAVAILABILITY OF THE WEBSITE. BRAND.NEW ASSUMES NO RESPONSIBILITY, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR OTHER PROPERTY ARISING FROM YOUR USE OF THE WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE REPRODUCTION OF THE WEBSITE’S CONTENT. LIMITATION OF LIABILITY NEITHER BRAND.NEW, ITS AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS WILL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (EVEN IF BRAND.NEW HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) ARISING FROM OR RELATED TO YOUR USE OF THE WEBSITE AND/OR ITS CONTENTS. Indemnification By using the Website in any manner, you represent and warrant that your use will be consistent with these Terms and Conditions. You agree to indemnify, defend, and hold brand.new, its affiliates, directors, officers, employees, and agents harmless from all claims, causes, costs, expenses, fees (including reasonable attorneys’ fees), judgments, liabilities, losses, and damages arising from or relating to your use of the Website. Venue and Choice of Law The Terms and Conditions and any counterparts, amendments, or revisions there to will be governed and construed in accordance with the laws of Greece and European Union, without regard to principles of conflicts of laws. Any case, controversy, suit, action, or proceeding arising out of, in connection with, or related to the Terms and Conditions will be brought in any Greek court located in Athens, and you hereby waive any objection that you may have to personal jurisdiction in these courts. Entire Agreement; Severance; Waiver These Terms and Conditions incorporate by reference any notices on the Website constitute the entire agreement regarding user access to the Website. If any provision of the Terms and Conditions -is deemed unlawful, void, or unenforceable, that provision will be severable from the remaining provisions and will not affect their validity and enforceability. Brand.news failure to enforce a provision on any occasion will not be construed as a waiver of such provision.

Close