tinos project

tinos project

packaging
identity
2018

σχεδιασμός
ταυτότητας
προϊόντος
2018

The Tinos Project is a self-initiated project, which centers on rethinking traditional products’ packaging design. The initial idea was to develop a product family fundamentally designed to incorporate references to the local identity and the traditional production process.

To tinos project είναι μια πρωτοβουλία για το σχεδιασμό συσκευασιών παραδοσιακών προϊόντων. Βασική ιδέα ήταν η δημιουργία μιας σειράς προϊόντων που θα ενσωματώνουν στο σχεδιασμό τους αναφορές στην ταυτότητα του τόπου τους και στη διαδικασία παραγωγής.

Our aim was a complete overhaul for each product, so as to rethink, not only the graphic design elements of the packaging, but rather its shape and feel as well.

Θέλαμε όμως αυτό να γίνει περισσότερο σε επίπεδο γενικού σχήματος, παρά εικονογραφικά ή περιγραφικά.

Tinos island was chosen as a place to provide, besides the specific local products, several stimuli for this creative process.

Η Τήνος επιλέχθηκε ως ένας τόπος που παρέχει, εκτός από τα συγκεκριμένα προϊόντα που πρωτογενώς παράγονται στο νησί, μια εκτεταμένη βάση αφορμών για αυτή τη δημιουργική διαδικασία.

Five products were designed for this project.

Για το project σχεδιάστηκαν 5 προϊόντα.

raki

ρακή τριπλής
απόσταξης

For this alcoholic beverage we came up with a premium bottling experience. Through extensive research in distillation we schematically depicted the process of converting solid matter (grapes) into gaseous and then liquid form.

Για το προϊόν της ρακής θέλαμε μια εντελώς νέα φιάλη. Μελετώντας την διαδικασία της απόσταξης σκεφτήκαμε να αποδώσουμε γλυπτικά την διαδικασία της μετατροπής της στερεάς ύλης (σταφύλια) σε αέρια μορφή και έπειτα σε υγρή.

Such a concept is derived from the use of a compostable, sugar cane based material, whose fluctuating forms symbolize the distillation process.

Αυτό μας οδήγησε στο σχεδιασμό της βάσης από bepulp (υλικό από ίνες ζαχαροκάλαμου) με τις διακυμάνσεις που συμβολίζουν την άνοδο  προς το διάφανο υλικό-περιέκτη του ποτού.

In this emphatic design we aimed at a simple typographic rendition that would be coherent throughout the product range.

Σε αυτόν τον εμφατικό σχεδιασμό θέλαμε μια απλή τυπογραφική απόδοση η οποία κρατήθηκε και στην υπόλοιπη σειρά των προϊόντων.

artichokes in olive oil

αγκινάρες σε ελαιόλαδο

A combination of two materials was a paramount principle for the artichoke packaging. This decision appears cohesively throughout this visual identity.

Για το προϊόν αυτό, ακολουθήσαμε την βασική αρχή του συνδυασμού των δύο υλικών και των αποφάσεων για την όλη ταυτότητα.

The embossed shape in the pot’s lid is a direct reference to the artichoke itself.

Έπειτα αποφασίσαμε να ενσωματώσουμε την μορφολογία του σχήματος της αγκινάρας στο καπάκι του δοχείου.

The strainer, a surface separating the olive oil from the artichokes and keeping them afloat, was also a solution we came up with during the brainstorming phase.

Στο αρχικό στάδιο του brainstorming επίσης σκεφτήκαμε το στραγγιστή, μια ιδέα που θα κρατάει το ελαιόλαδο στο δοχείο, φέρνοντας το προϊόν στην επιφάνεια.

 

Artichoke_central

kalathaki
cheese

τυρί καλαθάκι

The idea for the kalathaki cheese is found in the very process of its production, the traditional basket of Tinos.

Για το τυρί η ιδέα ήταν η ίδια η διαδικασία παραγωγής του, στο παραδοσιακό καλαθάκι της Τήνου.

The packaging is a combination of a special wrapping with rice paper and a shape reminiscent of a shell, emitting a sense of purity and order.

Τη φόρμα απ’ το καλαθάκι την συνδυάσαμε με ένα ιδιαίτερο τύλιγμα με ριζόχαρτο το οποίο, εκτός από το ότι παραπέμπει σε όστρακο, δίνει μια αίσθηση καθαρότητας και τάξης.

Τhe remaining design decisions fall in line with the rest of this identity’s essential ideas.

Οι επιλογές για τα υπόλοιπα μέρη του σχεδιασμού ακολούθησαν τις βασικές ιδέες της ταυτότητας.

marzipans

αμυγδαλωτά

The Tinos marzipans’ concept was to have a small packaging with reference to the characteristic pigeon houses found extensively across the island, while enabling multiple packagings to form a larger gift box together.

Οι βασικές επιλογές για τα αμυγδαλωτά Τήνου ήταν να έχουμε μια μικρή συσκευασία με αναφορές στο νησί και ταυτόχρονα να μπορεί σε συνδυασμό να σχηματίσει μια μεγαλύτερη συσκευασία -δώρου-.

The materials selected were bepulp and thick rice paper.

Τα υλικά που επιλέχθηκαν ήταν το bepulp και παχύ ριζόχαρτο.

marzi_central

lasagne

χειροποίητα ζυμαρικά

Τhe fundamental idea for the lasagne packaging came from the very way of producing this hand-made pasta.

Στα ζυμαρικά βασική ιδέα ήταν η δημιουργία ενός γεωμετρικού σχήματος απ’ τις αναφορές του νησιού που να παραπέμπει στον τρόπο παραγωγής των χειροποίητων ζυμαρικών.

Thus, on the packaging, we placed the drying stick of the pasta in relief, and the window-cutter in the shape of hanging pasta.

Έτσι αποτυπώσαμε στη συσκευασία τη ράβδο στεγνώματος των ζυμαρικών σε ανάγλυφο και το παράθυρο-κοπτικό στο σχήμα των κρεμασμένων ζυμαρικών.

Αpart from being an aesthetic reference, we have found that the embossed stick at the top of the triangular packaging also functions well as a small grip, which adds to the consumer’s haptic experience with the product.

Εκτός από την αισθητική αναφορά, διαπιστώσαμε ότι το ανάγλυφο ραβδί στην κορυφή της τριγωνικής συσκευασίας λειτουργεί επίσης και ως μια μικρή λαβή, η οποία επαυξάνει την απτική εμπειρία του καταναλωτή με το προϊόν.

typography

τυπογραφία

To complement the visual identity we also designed a custom typeface specifically for this project.

Για το έργο, σχεδιάσαμε μια νέα γραμματοσειρά.

This typeface derives from ancient and archaic writings that can be found in various historic relics of Tinos.

Με αρχική αναφορά στην αρχαϊκή γραφή

While carrying a strong heritage, it also varies in contemporary geometry to create and promote a fresh look that bonds well together with the rest of the series’ concept.

αλλά και πολλά οπτικά ιδιώματα που προέκυψαν στην συνέχεια από τον περιορισμό της γεωμετρίας του τριγώνου και άλλες τάσεις ή ανάγκες, όπως η αναγνωσιμότητα των αριθμών, η χωρητικότητα των συσκευασιών κ.α.

privacy policy and terms of use

Brand.new design agency (brand.new) provides this website, brandnew.com.gr, for informational and showcase purposes. By accessing the website, you accept these Terms and Conditions of use and Privacy Policy, as may be amended from time to time, without limitation or qualification. If you do not wish to be bound by these Terms and Conditions, please refrain from further use of the website. All Content is Protected by Copyright Laws. Images, text, software, documentation, electronic text and image files, audio and video files and clips, and other materials on the Website are protected by copyright laws and may be covered by other restrictions as well. brand.new retains all rights it may hold, including copyright, in data, image, text, and any other information contained in these files. Copyrights and other proprietary rights in the material on the Website may also subsist in individuals and entities other than, and in addition to, brand.new. Brand.new expressly prohibits the copying of any protected materials on the Website. Commercial Use is Restricted Unauthorized publication or exploitation of brand.new’s files is specifically prohibited. Anyone wishing to use any of these files or images for commercial use, publication, or any other purpose must request and receive prior written permission. All requests to reproduce content from the Website should be made withi info@brandnew.com.gr or call 210.321.4.123 Reservation of Rights All rights not expressly granted by brand.new herein are specifically and completely reserved. Nothing on the Website or in these Terms and Conditions grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use any content or property of any third party, or may be construed to mean that tbrand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party.

Trademarks
“Brand.new” is a registered trademark of Mentzos Konstantinos (the “brand.new Trademark”). You may not use the brand.new Trademark without brand.new’s prior, written permission in each case. The names, titles, trademarks, service marks, and logos of third parties on the Website from time to time are registered and unregistered marks of those third parties; you may not use these trademarks without prior, written permission of their respective owners. You acknowledge and agree that nothing on the Website grants, expressly or implicitly, by estoppel or otherwise, any right or license to use the brand.new Trademark or may be construed to mean that brand.new has authority to grant any right or license on behalf of any third party trademark owner. Protection of Privacy brand.new is committed to protecting the privacy of its Website visitors in accordance with applicable laws and regulations. brand.new collects and stores aggregated, anonymized or pseudonymized information about your activity on and interaction with the Website, such as your IP address, the type of device or browser you use, and your actions on the Website. brand.new uses the information it collects for the following purposes: To track and analyze use of the Website so brand.new can provide users with the best experience possible. Brand.new will indefinitely retain the aggregated, anonymized or pseudonymized information brand.new collects from you to protect the safety and security of the Website, improve the Website, or comply with legal obligations. You will always have the opportunity to unsubscribe from future Newsletter correspondence. Brand.new may share the information with certain trusted third-party services to help provide, improve, promote, or protect the Website. When brand.new shares information with third-party services that support its delivery of the Newsletter, brand.new requires that they use your information only for the purposes brand.new has authorized, and that they protect your information at least to the same standards brand.new does. brand.new may also share information that has been aggregated and anonymized in a way so it does not directly identify you. brand.new may include links to other websites or services whose privacy practices may differ from brand.new’s. When you use a link to an external website or service, the privacy policy and data processing disclosures for that website or service governs. Links to Third-Party Websites brand.new has not reviewed all the websites or services linked to or from the Website. brand.new provides these links as a convenience and linking to any third-party websites or services is at the user’s own risk. A link does not imply endorsement or affiliation with the linked website by brand.new. DISCLAIMER BRAND.NEW PROVIDES THE WEBSITE ON AN “AS IS” BASIS. YOUR USE OF THE WEBSITE OR ITS CONTENTS, IS AT YOUR OWN RISK. BRAND.NEW DISCLAIMS ALL WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, COPYRIGHT OR TRADEMARK OWNERSHIP AND/OR NONINFRINGEMENT OF COPYRIGHTS OR OTHER THIRD PARTY PROPRIETARY RIGHTS. BRAND.NEW DOES NOT WARRANT THAT THE WEBSITE WILL PROVIDE CONTINUOUS, PROMPT, SECURE, OR ERROR-FREE SERVICE. BRAND.NEW MAKES REASONABLE, ONGOING EFFORTS TO REVISE AND UPDATE THE WEBSITE, BUT ASSUMES NO LIABILITY FOR ANY ERRORS OR OMISSIONS, INCLUDING THE INACCURACY OF CONTENT, OR FOR ANY DAMAGES OR LOSSES THAT YOU OR ANY THIRD PARTY MAY INCUR AS A RESULT OF THE UNAVAILABILITY OF THE WEBSITE. BRAND.NEW ASSUMES NO RESPONSIBILITY, AND SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY DAMAGES TO YOUR COMPUTER EQUIPMENT OR OTHER PROPERTY ARISING FROM YOUR USE OF THE WEBSITE, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO THE REPRODUCTION OF THE WEBSITE’S CONTENT. LIMITATION OF LIABILITY NEITHER BRAND.NEW, ITS AFFILIATES, DIRECTORS, OFFICERS, EMPLOYEES, OR AGENTS WILL HAVE ANY LIABILITY FOR ANY DAMAGES, INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, COMPENSATORY, PUNITIVE, SPECIAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (EVEN IF BRAND.NEW HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES) ARISING FROM OR RELATED TO YOUR USE OF THE WEBSITE AND/OR ITS CONTENTS. Indemnification By using the Website in any manner, you represent and warrant that your use will be consistent with these Terms and Conditions. You agree to indemnify, defend, and hold brand.new, its affiliates, directors, officers, employees, and agents harmless from all claims, causes, costs, expenses, fees (including reasonable attorneys’ fees), judgments, liabilities, losses, and damages arising from or relating to your use of the Website. Venue and Choice of Law The Terms and Conditions and any counterparts, amendments, or revisions there to will be governed and construed in accordance with the laws of Greece and European Union, without regard to principles of conflicts of laws. Any case, controversy, suit, action, or proceeding arising out of, in connection with, or related to the Terms and Conditions will be brought in any Greek court located in Athens, and you hereby waive any objection that you may have to personal jurisdiction in these courts. Entire Agreement; Severance; Waiver These Terms and Conditions incorporate by reference any notices on the Website constitute the entire agreement regarding user access to the Website. If any provision of the Terms and Conditions -is deemed unlawful, void, or unenforceable, that provision will be severable from the remaining provisions and will not affect their validity and enforceability. Brand.news failure to enforce a provision on any occasion will not be construed as a waiver of such provision.

Close